Tolkeforbundet

Nyheter og informasjon fra Tolkeforbundets styre

Posts Tagged ‘engasjement

Forventninger til tolkerollen – et hjelpemiddel eller en rettleder?

leave a comment »

Tolekforbundet inviterer til paneldebatt

«Forventninger til tolkerollen – et hjelpemiddel eller en rettleder?»

I rapporten «Fornying av tolketjenesten» drøftes det en utvidelse av tolkerollen og hvilke oppgaver som bør tillegges frilanstolken og ansatte tolker. Ingeborg Skaten ved Høgskolen i Bergen har tatt opp problemstillinger knyttet til en utvidet tolkerolle, og Tolkeforbundet ønsker å ta diskusjonen videre.

Hva skjer når forventningene til tolkerollen spriker? Hva vil konsekvensene av en utvidet tolkerolle være? Hvordan kan tolken innfri de ulike forventningene? Hvordan skal tolkeutdanningene møte endrede forventninger til tolken?

I panelet sitter:
Peter Hjort, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Magnhild Rød Michalsen, Etikkutvalget i Tolkeforbundet
Ida Værnesbranden, Tolketjenesten i Sør-Trøndelag
Marte Birkeland Skoglund, Tolketjenesten i Sør-Trøndelag
Guri Amundsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Representant fra Trondheim Døveforening

Dato: 20. oktober
Tid: 16.00
Sted: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Rotvoll allé

Inngang:
Gratis for medlemmer av Tolkeforbundet
10,- for tolkestudenter
25,- for andre

Fint om man tar med eksakt beløp.
Medlemskap kan stiftes på stedet, til halv pris ut året.

Håper vi sees til spennende debatt!

Written by leneblien

oktober 15, 2012 at 8:26 pm

Utvidet styremøte i Trondheim 20. og 21.10

leave a comment »

Styret har besluttet å legge neste utvidet styremøte til Trondheim 20. og 21.10. Nå gjenstår det å finne riktig tema for samlingen. Skal det handle om engasjement, om hvordan bli et forbund for alle, faglige tilbud i forbundet eller etiske retningslinjer?

Hva er viktig i Tolkeforbundet i 2012? Hva synes du?

Written by leneblien

april 21, 2012 at 11:56 am

Tolkeforbundets styre skal blogge!

leave a comment »

Nå skal vi blogge også! Vi vil at våre medlemmer skal få mer innsikt i hva vi jobber med enda raskere. Så nå kommer vi i styret til å blogge litt. Det kommer fortsatt til å være masse informasjon på http://www.tolkeavisa.no og mange spennende diskusjoner å lese på forumet der. Om du er interessert i å se hva styret har jobbet med i det siste, kan du svippe innom http://www.tolkeforbundet.wordpress.com.

Bloggen er ikke helt klar, som dere ser, men den er i gang!

Vi skrives!

Written by leneblien

april 21, 2012 at 10:41 am