Tolkeforbundet

Nyheter og informasjon fra Tolkeforbundets styre

Posts Tagged ‘etiske retningslinjer

Utvidet styremøte i Trondheim 20. og 21.10

leave a comment »

Styret har besluttet å legge neste utvidet styremøte til Trondheim 20. og 21.10. Nå gjenstår det å finne riktig tema for samlingen. Skal det handle om engasjement, om hvordan bli et forbund for alle, faglige tilbud i forbundet eller etiske retningslinjer?

Hva er viktig i Tolkeforbundet i 2012? Hva synes du?

Reklamer

Written by leneblien

april 21, 2012 at 11:56 am