Tolkeforbundet

Nyheter og informasjon fra Tolkeforbundets styre

Posts Tagged ‘Samordning av oppgaver i tolketjenesten

Litt informasjon

leave a comment »

På fredag deltok to representanter fra Tolkeforbundet ved en av tolketjenestens samlinger om «Samordning av frilansområdet». Dette er det andre møtet i rekken. Leder, Lina, og nestleder, Jessica, deltok ved dette møtet.

8. oktober fremlegges statsbudsjettet for 2013. Tolkeforbundet ved sekretær, Anine, står klar i AVYOs lokaler for å se hva statsbudsjettet medfører i år.

Tolkeforbundet har fått tid med Arbeidsdepartementet ved statssekretær Gina Lund om to uker. Tolkeforbundet deltar i møtet med leder og nestleder.

En tolketjeneste er i ferd med å endre praksis for utlån av skrivetolkutstyr. Dette har medført en del diskusjoner blant skrivetolker. Jessica møter tolketjenesten igjen i løpet av uka for å se på løsninger.

Styret jobber nå på spreng med forberedelsene til utvidet styremøte som skjer 20.-21. oktober. Her holder kombinert medlemskontakt og kasserer, Kari, i mange av trådene.

Mer informasjon om samtlige punkter kommer. Følg med på www.tolkeforbundet.no og forumene våre.

Written by leneblien

oktober 1, 2012 at 5:08 am

Styremøte pågår

leave a comment »

Sommeren står på hell, og etter en rolig juli er Tolkeforbundet i gang igjen.

Akkurat nå pågår høstens første styremøte der mange viktige tråder fra høsten følges opp: samordning av frilansområdet, oppfølging av henvendelser til departement og komiteer, samarbeidet med AVYO, utvida styremøte og faglig samarbeid på tvers av landegrenser for å nevne noe. Protokolen blir lagt ut på hjemmesidene.

Written by leneblien

august 14, 2012 at 5:09 pm

Forumet

leave a comment »

www.tolkeforbundet.no er det et forum. Kun medlemmer av forbundet har tilgang til dette forumet, så det er en arena tiltenkt diskusjoner, informasjon og erfaringsutveksling. I det siste har forbundsstyret lagt ut en del forskjellig informasjon. I mars, for eksempel, la vi ut AVYOs referat fra tolkelederforum.

I mappen «Innspel til forbundsstyret» har vi også tidligere lagt ut mer informasjon. Nå har vi laget en ny mappe med et bedre egnet navn, «Informasjon fra forbundsstyret». Her kan du finne Tolkeforbundets innspill til samordning av oppgaver i tolketjenesten. Vi har lagt ut denne informajsonen på forumet, et område med begrenset tilgang, slik at medlemmene av forbundet skal kunne gi tilbakemeldinger og innspill fritt og åpent, og for at noe informasjon skal være ekslusivt forbeholdt våre medlemmer.

Er du medlem av Tolkeforbundet, men har ikke fått tilgang til forumet, kan du sende en e-post til medlemskontakt krøllalfa tolkeforbundet punktum no. Dersom du ikke er medlem, men kunne tenke deg å bli det, kan du fylle ut dette skjemaet på nett .

Written by leneblien

april 25, 2012 at 5:56 pm