Tolkeforbundet

Nyheter og informasjon fra Tolkeforbundets styre

Posts Tagged ‘tolkelederforum

Forumet

leave a comment »

www.tolkeforbundet.no er det et forum. Kun medlemmer av forbundet har tilgang til dette forumet, så det er en arena tiltenkt diskusjoner, informasjon og erfaringsutveksling. I det siste har forbundsstyret lagt ut en del forskjellig informasjon. I mars, for eksempel, la vi ut AVYOs referat fra tolkelederforum.

I mappen «Innspel til forbundsstyret» har vi også tidligere lagt ut mer informasjon. Nå har vi laget en ny mappe med et bedre egnet navn, «Informasjon fra forbundsstyret». Her kan du finne Tolkeforbundets innspill til samordning av oppgaver i tolketjenesten. Vi har lagt ut denne informajsonen på forumet, et område med begrenset tilgang, slik at medlemmene av forbundet skal kunne gi tilbakemeldinger og innspill fritt og åpent, og for at noe informasjon skal være ekslusivt forbeholdt våre medlemmer.

Er du medlem av Tolkeforbundet, men har ikke fått tilgang til forumet, kan du sende en e-post til medlemskontakt krøllalfa tolkeforbundet punktum no. Dersom du ikke er medlem, men kunne tenke deg å bli det, kan du fylle ut dette skjemaet på nett .

Reklamer

Written by leneblien

april 25, 2012 at 5:56 pm